Úřední deska

Jsme málotřídní škola s maximální kapacitou 60 žáků, kteří jsou u nás pro výuku rozděleni do tří oddělení – jedná se o I. třídu (1. a 3. ročník ZŠ ), II. třídu (2. a 4.  ročník ZŠ ) a III.třídu (5. ročník ZŠ).

ŠKOLA: v akademickém ročníku 2019/2020 se na škole vzdělává 32 žáků, z toho 1 žák v zahraničí
I. třída (1. a 3. ročník) 12 žáků –  třídní učitelka Mgr. Jitka Prečanová
II. třída (2. a 4. ročník) 13 žáků –  třídní učitelka Mgr. Dagmar Wilczkeová
III. třída (5. ročník) 7 žáků –  třídní učitelka Mgr. Petra Jamná

Pedagogický sbor: Mgr. Petra Jamná, Mgr. Dagmar Wilczkeová, Mgr. Jitka Prečanová, Jana Kuníková
Asistent pedagoga: Mgr. Andrea Nováková
DRUŽINA: jedno oddělení školní družiny s kapacitou 25 žáků – vychovatelka Jana Kuníková, Denisa Patinková, asistent pedagoga Ing. Andrea Nováková
MATEŘSKÁ ŠKOLA: jednotřídní mateřská škola s  počtem 26 dětí pod vedením  Anny Beránkové a paní učitelky Ludmily Obrtlíkové
ŠKOLNÍ JÍDELNA: vedoucí kuchařka Jana Svejkovská a kuchařka Martina Pechová
UKLÍZEČKA: Jana Kadleczová
KANCELÁŘ: účetní Irena Hazuzová

Adresa školy:
Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace
Radějov č.1
Radějov
696 67

zs.radejov@centrum.cz

Kontaktní čísla:
Základní škola: 725 035 723
Kancelář: 725 035 722
Mateřská škola: 725 035 721
Školní družina: 727 876 068
Kuchyně: 725 035 719

IČO: 75023091
číslo účtu školy: 86-2425410207/0100

číslo ID datové schránky: 8dbmp69

Vedení školy: Mgr. Petra Jamná, zástupce statutárního orgánu
Konzultační hodiny: Mgr. Petra Jamná =  úterý 12-13 hodin, Mgr. Jitka Prečanová = pondělí 13-14 hodin, Mgr. Dagmar Wilczkeová = pondělí 13-14 hodin, Jana Kuníková po individuální domluvě

Doporučení na externího dětského psychologa: Mgr. Regina Těthalová

Školská rada: je tvořena zástupcem zřizovatele – Ing. Lenka Příborská, zástupcem rodičů – Michaela Šimečková, zástupcem školy – Mgr. Jitka Prečanová

SRPŠ: SRPŠ při ZŠ a MŠ Radějov

ŠVP-3.-ZŠ-Radějov-k-1.-9.-2018

ŠVP-MŠ-Spolu-je-nám-dobře1

švp-šd

Rozpočtový výhled

Rozpočet