Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Školní družina

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Radějov, příspěvkové organizace, okres Hodonín.
Je umístěna v prostorách nad tělocvičnou, vchod do ŠD je v meziposchodí budovy ZŠ.
Je naplňována do výše 25 žáků.
Využívá pro svou činnost místnost ŠD, tělocvičnu i školní zahradu.
Ve školní družině pracuje paní vychovatelka Jana Kuníková a Denisa Patinková.

Více informací na stránkách: http://www.facebook.com/Dobrodruzina/

Partneři