ŠD

  • Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Radějov, okres Hodonín.
  • Je umístěna v nových prostorách nad tělocvičnou, vchod do ŠD je v meziposchodí budovy ZŠ.
  • Je naplňována do výše 25 žáků.
  • Využívá pro svou činnost místnost ŠD, tělocvičnu i školní zahradu.
  • Ve školní družina pracuje paní vychovatelka Jana Kuníková, Denisa Patinková a asistent pedagoga Ing. Andrea Nováková

Více informací na stránkách: https://www.facebook.com/Dobrodruzina/