V letošním školním roce 2019/2020 dochází do mateřské školy 25 dětí. Z toho je 13 děvčat a 12 chlapců. Předškoláků je 8. Také v letošním školním roce pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu „Spolu je nám dobře“.