V letošním školním roce 2018/2019 dochází do mateřské školy 26 dětí. Z toho je 13 děvčat a 13 chlapců. Předškoláků je 10. Také v letošním školním roce pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu „Spolu je nám dobře“.