Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Komunitně osvětová setkávání – Beseda s psycholožkou.

15.10.2021 Petra Jamná

Ve středu 22. září se v naší mateřské škole uskutečnila beseda pro rodiče dětí s psycholožkou.


Paní Mgr. Těthalová z PPP z Veselí nad Moravou na besedě rodiče seznámila s pojmem školní zralost a jaká je optimální připravenost dítěte pro školu. Vysvětlila, jak u dětí rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, logické myšlení, prostorovou orientaci a cviky na pozornost. Uvedla příklady domácích prací, které jsou děti schopné provádět. Všechny tyto dovednosti jsou pro děti důležité, je dobré je procvičovat i doma a tím dětem pomáhat k lepšímu vstupu do základní školy. Společně s rodiči jsme diskutovali o jednotlivých dovednostech  a znalostech, které by děti měly postupně zvládat. Paní psycholožka rodičům odpovídala na jejich dotazy, vše se jim snažila vysvětlit a poradit. Rodiče si také mezi sebou vyměňovali zkušenosti a rady, co se jim osvědčilo, a co naopak nezvládají.

Autor: Ludmila Obrtlíková

.

Partneři