Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Jak se zachovám

03.11.2023 Petra Jamná

V úterý a ve středu se naši žáci v rámci třídnických hodin zúčastnili ukázkové hodiny etické výchovy.


Tématem byla lidská práva a jak je uplatňujeme v životě. Žáci si ve dvojicích vylosovali náměty na situace, se kterými se běžně setkávají a ty pak pomocí pantomimy předvedli ostatním. Všichni hádali, o jakou situaci jde. Poté společně diskutovali o tom, zda daná situace probíhala správně a jak by se v ní zachovali oni. Na závěr přiřadili danou skutečnost k jedné z definic dětských práv. Tu si pak nalepili na společný plakát, který bude zároveň sloužit jako výzdoba třídy. V závěrečném shrnutí se všichni shodli na tom, že každý máme nejen práva, ale také povinnosti, které z těchto práv vycházejí a pokud je budeme mezi sebou dodržovat, budeme žít v bezpečném prostředí, kde budou přátelské vztahy a radostná atmosféra. 

 

Autor: Bc. Dita Tolarová

Partneři