Dopravní výchova

20. Říjen 2019   |   Xixka

Dne 16. 10. 2019 se žáci 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnili výuky dopravní výchovy na DDM ve Veselí nad Moravou. Absolvovali dvě části výuky -  teoretickou i praktickou. Ve druhém pololetí proběhne výuka ve všech ročnících. Žáci 4. ročníku složí testy a mohou tak získat průkaz Mladého cyklisty.