První schůzka SRPŠ

13. Září 2013   |   Xixka

Ve čtvrtek 12.9.2013 proběhla v jídelně naší školy první informativní schůzka SRPŠ za účasti učitelek ZŠ i MŠ. Rodiče žáčků byli seznámeni s plánem na školní rok 2013-2014, a to jak v činnosti školních aktivit, tak i mimoškolních – tj. zájmové kroužky apod. Zároveň byl také zvolen nový pokladník, kterým se stala paní Romana Krejčová.
Paní ředitelka Petra Jamná požádala rodiče o větší dohled nad přípravou žáčků do školy a také o „příspěvky“ do sběru použité elektroniky. Rodiče hlasováním zvolili variantu pořízení výtvarných potřeb. Paní učitelky Beránková a Obrtlíková z mateřinky informovaly o školním řádu, programu a činnosti předškoláčků.
Do nového roku přejeme všem žákům i paním učitelkám hodně zdaru, sil a trpělivosti!

Napsání reakce