Jídelna

Školní jídelna : Školní kuchyně vaří  pro děti, žáky a zaměstnance školy. Svačinky a obědy připravují vedoucí kuchařka Jana Svejkovská a paní kuchařka Martina Pechová.