Jídelna

Školní jídelna :

Školní kuchyně vaří  pro děti, žáky a zaměstnance školy. Svačinky a obědy připravují vedoucí kuchařka Jana Svejkovská a paní kuchařka Lenka Vavřiková.

Kontakty: kuchyně 725 035 719