Novinky na webu - ZŠ Radějov

Co nás čeká v měsíci květnu

17. Duben 2019   |   Xixka

· Státní svátek — 1. 5. 2019 a 8. 5. 2019
· Den matek — 12. 5. 2019 ve 14 hodin
· Projekt Čím budu? — termín upřesníme
· Dopravní hřiště ve Veselí nad Moravou 1.— 5. ročník — 22. 5. 2019
· Školní výlet Hvězdárna Brno, hrad Veveří — 23. 5. 2019
· Sběr starého papíru — 29. 5.—31. 5. 2019
· Den dětí s SDH Radějov — 31. 5. 2019

Co nás čeká v měsíci dubnu

22. Březen 2019   |   Xixka

* Původní rozvrh hodin platný od 1. 9. 2018
* Zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2019/2020 — 11. 4. 2019 od 14 hodin, náhradní termín 23. 4. 2019
* Projekt Čím budu? — termín upřesníme
* Schůzky rodičů — 17. 4. 2019 od 15 hodin
* Velikonoční dílničky — 9. 4. 2019
* Velikonoční prázdniny — 18. 4.—19. 4. 2019
* Velikonoční pondělí — 20. 4. 2019
* Výchovný koncert — 30. 4. 2019

Zápis dětí do MŠ

20. Březen 2019   |   Xixka

Školní okénko

20. Březen 2019   |   Xixka

Školní okénko

Plavání

O nezbytnosti plaveckých dovedností pro život člověka není pochyb. Naše škola vede děti již od předškolního věku k těmto základním kompetencím a nadále je rozvíjí po celou dobu školní docházky na 1. stupni základní školy. Výuka probíhá každým školním rokem v deseti lekcích. Škola získala finanční prostředky, které jsou určeny na úhradu účelové dotace z  MŠMT na realizaci programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019“, díky níž částečně pokryje náklady na dopravu. Ve školním roce 2018/2019 zasahuje plavání do měsíců ledna až března. Završení výuky představují plavecké závody, kdy mohou malí plavci poměřit své síly.

Ples

Školní ples na téma 80. let zahájili tanečním pásmem žáci základní školy.  Atmosféru dotvářela živá hudba spolu s výzdobou sálu. Děkujeme za podporu občanům Radějova i všem návštěvníkům.

Matematická olympiáda

Žáci 5. ročníku měli možnost zapojit se do matematické olympiády v rámci školního kola, které probíhalo ve dvou etapách. Tři žákyně splnily podmínky, aby mohly být přihlášeny do okresního kola konaného 30. ledna na ZŠ U Červených domků v Hodoníně. Úspěšnou řešitelkou se stala Johanka Šimečková, která se umístila na 5. místě. Dalšími dvěma soutěžícími byly Eliška Jurniklová a Julie Nováková. Gratulujeme.

Recitační soutěž

Koncem měsíce února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Žáci si mohli zvolit báseň, s níž se pak utkali v souboji s ostatními recitátory. Porota vybrala na třetí pozici Johanku Šimečkovou a Lva Babce, na druhém místě Eriku Režňákovou a Rehého Nováka, vítězkou se stala Nikola Kosinová, žákyně 4. ročníku. Ti nejlepší z jednotlivých ročníků postupují do oblastního kola v ZŠ Petrov. Soutěžícím přejeme mnoho úspěchů.

Projekt Povolání aneb čím budu?

V rámci projektu proběhla dvě zajímavá setkání, kde svá povolání přiblížily paní Bc. Hana Gazdová a Mgr. Veronika Smaženková. Besedy představující různá povolání jsou výbornou ukázkou spolupráce mezi rodiči a školou. Paní Gazdová zapůsobila coby zubní laborantka a paní Smaženková předvedla práci muzikoterapeuta, což prakticky spojila se vztahy mezi žáky v jednotlivých třídách.