Etiketa do škol

7. Říjen 2019   |   Xixka

Ve školním prostředí platí stejně jako všude jinde ať už psaná či nepsaná „školní etiketa“. Ta představuje chování žáků a učitelů v různých situacích na školní půdě. Co je slušné a co naopak nevhodné se žáci naší školy dozvěděli a prakticky si vyzkoušeli v rámci výukového programu Etiketa a školní řád.