Zpravodajství z mateřské školy

16. Prosinec 2012   |   Xixka

Na školní rok 2012/2013 je v mateřské škole zapsáno 28 dětí, z toho je 11 dětí  předškolního věku. Nově přijatých dětí je 8.

Od začátku školního roku se v mateřské škole uskutečnilo mnoho zajímavých akcí:
-        Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty si pro děti připravilo výukový program Ptačí říše. Děti se blíže seznámily s životem ptáků a pozorovaly živého holuba, kterého nakonec vypustily před školou zpět k domovu. A v prosinci jsme se opět setkali při programu Kapr a jeho kamarádi, aby děti  poznaly svět pod vodní hladinou.
-        Děti přispěly svými výtvarnými pracemi na zdařilou výstavu  místních zahrádkářů, měly možnost vyzkoušet si netradiční výtvarné techniky a poznaly, že ovoce a zelenina je důležitá pro naše zdraví.
-        Vydařilo se tradiční pouštění draků na kopci u obrázku ke Tvarožné Lhotě. Velká účast dětí,rodičů i  ten správný vítr přispěl k pěknému zážitku.
-        V průběhu podzimních měsíců děti pozorovaly změny v přírodě, s pomocí skřítka Podzimníčka poznávaly zajímavé rostliny a keře, které rostou v našem okolí a učily se tvořit domečky pro skřítka z přírodnin. Naučily se spolupracovat na společné práci při lepení maxi šneka z kousků tapet na výzdobu jídelny.
-        Děti se učily poznat a pojmenovat hlavní části těla a vědět, že se naše tělo mění v průběhu růstu. Nejvíce děti zaujalo doplňovat kresbou svůj portrét a cvičení podle písniček.
-        Další poznatky děti získaly při seznamování s rodinou a  jejími  členy. Povedlo se nám zahrát pěknou pohádku O třech prasátkách,vytvořit si domeček pro panenky.
-        V měsíci listopadu se děti  učily o zvířátkách, která žijí v okolí Radějova, čím se živí a jak se o ně staráme v zimě. Společná vycházka  s myslivcem p.Petrem  Možnarem  ke krmelci s dobrotami pro zvířátka, byla pro děti zajímavá i proto, že  celou cestu mohly doprovázet loveckého psa Bena.
-        V tyto dny žijí děti ve školce těšením se na Vánoce.Jsou to  nejkrásnější svátky v roce,ale pro děti i pro nás je to  také spousta práce . Zdobíme vánoční stromeček,čteme si biblický příběh o narození ježíška,vyrábíme dárečky, přáníčka,krášlíme  prostory školky , chodby a jídelny,zpíváme si koledy, poznáváme tradiční vánoční zvyky a vedeme děti ke vzájemné úctě při předávání vánočních přáníček při koledování po Radějově.
-        A nesmíme zapomenout na  sladkou  nadílku pro děti  od sv.Mikuláše  a jeho družiny,na hry v kostýmech andělů a čertů, na vyprávění o adventu a o přicházející zimě, na spoustu her a říkadel.
-        Fotografie z většiny akcí si můžete prohlédnout na stránkách školy na www.zsradejov.cz ve fotogalerii  MŠ.
Krásné Vánoce a bohatého Ježíška všem v Radějově  přejí děti a učitelky z mateřské školy.

Napsání reakce