Příspěvky v rubrice - Základní škola

Den matek – pozvánka

25. Duben 2017   |   Xixka

Co nás čeká v měsíci dubnu

4. Duben 2017   |   Xixka

* Koncert v ZŠ — 10. 4. 2017 v 8 hodin
* Zápis do 1. ročníku ZŠ — 11. 4. 2017 od 14 hodin, náhradní termín 20. 4. 2017 ve 14 hodin
* Velikonoční prázdniny – 13. 4.—14. 4. 2017
* Velikonoce — 17. 4. 2017
* Koncert ZUŠ Strážnice — 25. 4. 2017
* Schůzky rodičů — 25. 4. 2017
* Sběr starého papíru — 26. 4.—28. 4. 2017
* Preventivní program s Mgr. Miladou Mikulkovou – termín upřesníme

Školní okénko – příspěvek do Zpravodaje obce

23. Březen 2017   |   Xixka

Projekt Otevřené vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014—2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů. Naše škola se zapojila do realizace Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování — Šablony pro MŠ a ZŠ, která potrvá do 31. října 2018.

Přehled realizovaných šablon ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018:
Mateřská škola:
* Chůva — personální podpora MŠ
* Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ — Matematická pregramotnost
* Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ

Základní škola:
* Vzdělávání pedagogických pracovníků (Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost, Inkluze, Cizí jazyk)
* Vzdělávání pedagogického sboru (Inkluze)
* Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
* Čtenářský klub pro žáky ZŠ
* Klub zábavné logiky a deskových her
* Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Školní ples
V netradičním pojetí se nesl letošní ples školy pořádaný Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Radějov. Country kapela, country vystoupení žáků, lekce line dance, westernové oblečení či výzdoba z divokého západu, to vše zpestřilo plesovou sezónu v Radějově. Cirkus
Minicirkusové vystoupení zhlédli žáci v měsíci únoru. Sledovali balancování na válcích, točení talířů na tyčích, cvičené psy, kouzelnické triky nebo klaunovo dovádění. Součástí představení se stali i samotní žáci ve chvíli, kdy asistovali panu kouzelníkovi. Potlesk byl odměnou dětí za malé cirkusové představení.

Fašaňk
Fašaňková obchůzka dětí a žáků oživila všední dopoledne Radějova. Tradiční písničky doprovázené tancem zaznívaly v průvodu různorodých masek. Nechyběly ani Boží milosti, tradiční masopustní sladkost. Děkujeme panu starostu Hájkovi, panu Smaženkovi a Kristýně Režňákové za hudební doprovod.

Vlastivědné vyučování
Žáci 4. ročníku si do vyučovacího předmětu Vlastivěda připravili „Elixíry mládí“ a tím si připomněli velké nadšení Rudolfa II. pro alchymii a astrologii. Jejich lektvary následně ochutnávali a posuzovali i žáci 3. ročníku. Při výrobě hliněného golema nás inspirovala pověst.

Recitační soutěž
Dne 1. března proběhlo školní kolo recitační soutěže. Školáci se utkali ve třech kategoriích. V první kategorii — 1. ročník zvítězili Natálie Matyášová a René Novák, ve druhé kategorii — 2. a 3. ročník Eliška Jurniklová a Lukrecie Habrcetlová, ve třetí kategorii — 4. ročník Aneta Skřápková a Monika Prečanová.

Vítězové postoupí do oblastního kola, které se koná na základní škole v Petrově. Budou soupeřit s žáky základních škol Petrov, Sudoměřice, Kněždub, Louka a Tvarožná Lhota. Přejeme jim úspěšnou reprezentaci.

Zápis do 1. ročníku základní školy
V úterý 11. dubna 2017 od 14 hodin v budově ZŠ proběhne zápis do 1. zočníku ZŠ. Zákonní zástupci předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Velikonoční dílnička

21. Březen 2017   |   Xixka

SRPŠ při ZŠ a MŠ Radějov pořádá 2017