Příspěvky v rubrice - Základní škola

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ

10. Březen 2020   |   Xixka

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

O dalším průběhu budete průběžně informováni na webových stránkách školy, místním rozhlasem.

V Radějově 10. 3. 2020

Mgr. Petra Jamná, zástupce statutárního orgánu

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020 (002)

Co nás čeká v měsíci březnu

24. Únor 2020   |   Xixka

· Školní kolo Recitační soutěže — 2. 3. 2020
· Projektový den ve škole pro MŠ i ZŠ „Na den záchranářem“ — 12. 3. 2020
· Projektový den mimo školu ZŠ „Milovník z pařezin“ — 26. 3. 2020
· Návštěva odborných učeben v ZŠ Marie Kudeříkové Strážnice žáci 4. a 5. ročníku — termín upřesníme
· Recitační soutěž v ZŠ Sudoměřice — 27. 3. 2020

Projekt Celé Česko čte dětem

21. Leden 2020   |   Xixka

Od počátku školního roku se naše škola zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“. Pravidelné předčítání dospělými probíhá zejména ve školní družině, Čtenářském klubu, ale také v hodinách čtení. Společné čtení je nejúčinnější metodou výchovy člověka samostatně uvažujícího, člověka kulturního, jenž postupuje eticky. Má obrovský význam pro rozvoj emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení, přináší všeobecné znalosti, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování. V současné době kampaň podporuje celá řada známých osobností ze světa kultury, umění a sportu.

Počátkem ledna navštívila základní školu maminka žáků Patrika a Reného Nováka paní Jindřiška Nováková, která předčítala dětem z knihy Malý princ. Současně žáky vyzvala k součinnosti s rodiči, aby se společně zamysleli nad citáty z knihy. Děkujeme a těšíme se na spolupráci s dalšími dospělými čtenáři.

Pozvánka na ples

11. Leden 2020   |   Xixka

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Radějov vás srdečně zve 25.ledna 2020 na Ples školy.
Místo: místní Společensko-kulturní centrum Radějov
začátek: 19:30 hodin
hudba: skupina Artemis
cena: 100 Kč
Předtančení: všichni žáci ZŠ Radějov
Plakát letos vyrobili žáci 4. a 5. ročníku na vlastní návrhy v hodinách Výtvarné výchovy