Příspěvky v rubrice - Základní škola

Informace k otevření ZŠ a MŠ 25. 5. 2020

14. Květen 2020   |   Xixka

Informace k otevření ZŠ 25. 5. 2020

Informace k oevření MŠ 25. 5. 2020

Čestné prohlášení

Informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách

4. Květen 2020   |   Xixka

průvodní dopis ministra

ochrana_zdravi_zs

ochrana_zdravi_ms

příloha_čestné_prohlášení

Zápis do 1. roč. – vyhlášení rozhodnutí

20. Duben 2020   |   Xixka

Zápis do 1. roč. vyhlášení rozhodnutí

Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí

Upozornění pro zákonné zástupce žáků zapsaných ve školní družině

6. Duben 2020   |   Xixka

Přehled výše úplaty v době mimořádného opatření vydaného v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví zástupkyně statutárního orgánu výši úplaty:

a)   úplata při omezení provozu delším než 5 vyučovacích dní v měsíci březnu 2020 je stanovena ve výši 2/3 úplaty na 47- Kč
b)   úplata při přerušení provozu v délce jednoho měsíce se promíjí (předpoklad duben 2020)