Příspěvky v rubrice - SRPŠ

Oznámení – SRPŠ

13. Květen 2014   |   Xixka

1.
V neděli 11.5.2014 se v prostorách SSC v Radějově uskutečnilo již tradiční vystoupení školních a školkových dětí při příležitosti dne matek. Děti pod vedením učitelského sboru a rodiny Hájkových krásně recitovaly, zpívaly, tančily, dokonce zahrály i krátké divadelní představení. Díky jejich skvělým výkonům, báječnému repertoáru a úžasné atmosféře v hledišti si to užili nejen diváci, ale bylo vidět, že i účinkující.

Děkujeme rodičům za podporu tohoto hezkého nedělního odpoledne, že připravili dětem kostýmy, a také dětem za snahu. Především ale děkujeme „adoptivním maminkám“ všech žáčků - paním učitelkám – za práci a čas, kterou přípravě této akce věnovali a k jejich svátku jim dodatečně přejeme všechno nejlepší.

2.
Ve dnech 14.5. až 16.5.2014 se koná sběr starého papíru a lepenky. Kontejner bude umístěn před farní zahradou. Výtěžek ze sběru bude věnován naší škole a školce, proto prosíme všechny rodiče i přátele školy, aby co nejvíce přispěli na dobrou věc. Je to přece pro naše děti! Děkujeme.

Sponzorské dary

6. Říjen 2013   |   Xixka

O víkendu 21. a 22.9.2013 se uskutečnila v prostorách Sportovně společenského centra Výstava ovoce, zeleniny a květin, kterou uspořádala místní organizace ČZS ZO Radějov. Do příprav výstavy se zapojili také někteří rodiče a přátelé školy, za což jim patří velký dík. Výtěžek z výstavy ve výši 3.924,- Kč bude v plné výši věnován Obci Radějov na obnovu dětského hřiště v Radějově.
V tomto okamžiku probíhají závěrečná jednání s dodavatelem herních prvků. Protože ještě stále schází část financí na úhradu nákladů za montáž, prosíme tímto členy SRPŠ a nejen je, kteří by mohli přispět sponzorským darem či sponzory doporučit, aby se obrátili na pana starostu. Děkujeme.

První schůzka SRPŠ

13. Září 2013   |   Xixka

Ve čtvrtek 12.9.2013 proběhla v jídelně naší školy první informativní schůzka SRPŠ za účasti učitelek ZŠ i MŠ. Rodiče žáčků byli seznámeni s plánem na školní rok 2013-2014, a to jak v činnosti školních aktivit, tak i mimoškolních – tj. zájmové kroužky apod. Zároveň byl také zvolen nový pokladník, kterým se stala paní Romana Krejčová.
Paní ředitelka Petra Jamná požádala rodiče o větší dohled nad přípravou žáčků do školy a také o „příspěvky“ do sběru použité elektroniky. Rodiče hlasováním zvolili variantu pořízení výtvarných potřeb. Paní učitelky Beránková a Obrtlíková z mateřinky informovaly o školním řádu, programu a činnosti předškoláčků.
Do nového roku přejeme všem žákům i paním učitelkám hodně zdaru, sil a trpělivosti!