Příspěvky v rubrice - Pro rodiče

Den matek – pozvánka

25. Duben 2017   |   Xixka

Co nás čeká v měsíci dubnu

4. Duben 2017   |   Xixka

* Koncert v ZŠ — 10. 4. 2017 v 8 hodin
* Zápis do 1. ročníku ZŠ — 11. 4. 2017 od 14 hodin, náhradní termín 20. 4. 2017 ve 14 hodin
* Velikonoční prázdniny – 13. 4.—14. 4. 2017
* Velikonoce — 17. 4. 2017
* Koncert ZUŠ Strážnice — 25. 4. 2017
* Schůzky rodičů — 25. 4. 2017
* Sběr starého papíru — 26. 4.—28. 4. 2017
* Preventivní program s Mgr. Miladou Mikulkovou – termín upřesníme

Mateřská škola děkuje rodičům

27. Březen 2017   |   Xixka

V prvních dvou měsících letošního roku jsme za pomoci rodičů uskutečnili pro děti tyto zajímavé prožitkové aktivity:

  • Po častých virózách a nachlazení jsme aktuálně na 2. února zavolali do školky zdravotní sestřičku paní Martinu Dvořákovou. Pod odborným vedením si potom malí zdravotníci zkoušeli ošetřit drobná poranění a učili se, jak se chránit před nemocemi. „Sestřičky i doktoři“ ochotně pomáhali, asistovali, ošetřování opravdu prožívali a do svých rolí se plně vžili.
  • K získání nových poznatků o zvířatech a ptácích, které můžeme pozorovat v zimě ve volné přírodě přispěla dětem společná vycházka s myslivci ke krmelci pod Žerotín – 16. února. Děti poznaly, jaká potrava je pro zvěř vhodná (krmení si přinesly z domova) a jak pomáháme zvířátkům v zimě. Všem se také líbilo pozorovat káně dalekohledem a sledovat výcvik loveckého psa. Při následné besedě 17. února ve třídě si děti se zájmem prohlížely trofeje jelena, daňka, srnce, bažanta, krahujce, tchoře a myslivci odpovídali na všetečné otázky. Pro děti bylo také zajímavé a poučné vidět velkou sbírku trofejí u pana Nováka v Dolní ulici. Děkujeme radějovským myslivcům panu Pavlu Novákovi, Ladislavu Pavliňákovi a Lukáši Zahradníkovi.
  • Letos jsme se připravovali už na 6. ročník fašaňkové obchůzky v maskách po dědině – úterý 28. února. Masopustnímu veselí předcházel rozhovor o této lidové tradici, o jeho významu a následovalo nacvičování tance Pod šable , Na medvěda a Veselé vinšování. Opět se nám podařilo zapojit do obchůzky také rodiče, prarodiče a hudebníky: pana starostu Hájka, pana Smaženku a Kristýnku Režňákovou. Po rituálu mečového tance a dalších taškařic obdarovávali přihlížející malé koledníky sladkostmi nebo drobným finančním darem. Na oplátku si všichni pochutnali na typickém fašaňkovém cukroví – na božích milostech, které ochotně připravily naše paní kuchařky.
  • V pátek 3. března předvedla paní Veronika Smaženková dětem hudební pohádku Plavba po oceánu. Děti se seznámily s netradičními hudebními nástroji a vyzkoušely si, jak se na ně hraje. Při pohádce se střídaly prvky pohybové, dramatické i hudební. Po takových zážitcích jsme všichni nabyli dojmu, že z nás budou určitě muzikanti. Vstupné použijeme na nákup dětských hudebních nástrojů pro naši školku.

Děkujeme rodičům za zájem a ochotu zapojit se do společných činností školky a těšíme se na další vydařené akce.

Velikonoční dílnička

21. Březen 2017   |   Xixka

SRPŠ při ZŠ a MŠ Radějov pořádá 2017