Příspěvky v rubrice - Pro rodiče

Fotografování tříd

26. Květen 2017   |   Xixka

Došlo ke změně termínu fotografování:  pondělí 5. 6. 2017

Školní poradenské pracoviště

26. Květen 2017   |   Xixka

Školní poradenské pracoviště

Na základě vyhlášky č. 197/2016sb. o poskytování služeb ve školách a školských poradenských zařízení pracuje na naší škole od 1. 9. 2016 školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poradenské služby v ŠPP zajišťují výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog.

ŠPP ve škole zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené  především na:

  • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
  • podporu vzdělávání nadaných žáků
  • prevenci školní neúspěšnosti
  • prevenci rizikového chování a vyhodnocování účinnosti školních preventivních programů
  • péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
  • včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
  • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
  • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními

Výchovný poradce — Mgr. Petra Jamná, Preventista — Mgr. Dagmar Wilczkeová, Speciální pedagog — Mgr. Jitka Prečanová

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích, která mají poradenští pracovníci k dispozici, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Konzultační hodiny pracovníků ŠPP ve školním roce 2016/2017  jsou stanoveny jednotně na úterý od 14:00 do 15:00 hodin.  V naléhavém případě lze domluvit individuální konzultace.

Prevence

Kontakt: Mgr. Dagmar Wilczkeová  tel. 725806989

Kontakt:  Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín   www.ppp-hodonin.eu,
tel.: 518 606 411, fax: 518 606 421
e-mail: ppp.hodonin@ho.orgman.cz

pracoviště Veselí nad Moravou Kollárova 1660, 698 01 Veselí nad Moravou, tel.: 518 324 112, 518 326 177

Co nás čeká v měsíci květnu

10. Květen 2017   |   Xixka

•             Zápis do MŠ — 3. 5. 2017
•             Školská rada — 3. 5. 2016
•             Státní svátek — 1. 5., 8. 5. 2017
•             Dopravní hřiště pro 3. a 4. ročník — 10. 5. 2017
•             Den matek — vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ — 14. 5. 2017 ve 14 hodin
•             Školní výlet na hrad Buchlov, Živá voda Modrá — 24. 5. 2017

Den matek – pozvánka

25. Duben 2017   |   Xixka