Příspěvky v rubrice - Pro rodiče

Školní okénko

20. Březen 2019   |   Xixka

Školní okénko

Plavání

O nezbytnosti plaveckých dovedností pro život člověka není pochyb. Naše škola vede děti již od předškolního věku k těmto základním kompetencím a nadále je rozvíjí po celou dobu školní docházky na 1. stupni základní školy. Výuka probíhá každým školním rokem v deseti lekcích. Škola získala finanční prostředky, které jsou určeny na úhradu účelové dotace z  MŠMT na realizaci programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019“, díky níž částečně pokryje náklady na dopravu. Ve školním roce 2018/2019 zasahuje plavání do měsíců ledna až března. Završení výuky představují plavecké závody, kdy mohou malí plavci poměřit své síly.

Ples

Školní ples na téma 80. let zahájili tanečním pásmem žáci základní školy.  Atmosféru dotvářela živá hudba spolu s výzdobou sálu. Děkujeme za podporu občanům Radějova i všem návštěvníkům.

Matematická olympiáda

Žáci 5. ročníku měli možnost zapojit se do matematické olympiády v rámci školního kola, které probíhalo ve dvou etapách. Tři žákyně splnily podmínky, aby mohly být přihlášeny do okresního kola konaného 30. ledna na ZŠ U Červených domků v Hodoníně. Úspěšnou řešitelkou se stala Johanka Šimečková, která se umístila na 5. místě. Dalšími dvěma soutěžícími byly Eliška Jurniklová a Julie Nováková. Gratulujeme.

Recitační soutěž

Koncem měsíce února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Žáci si mohli zvolit báseň, s níž se pak utkali v souboji s ostatními recitátory. Porota vybrala na třetí pozici Johanku Šimečkovou a Lva Babce, na druhém místě Eriku Režňákovou a Rehého Nováka, vítězkou se stala Nikola Kosinová, žákyně 4. ročníku. Ti nejlepší z jednotlivých ročníků postupují do oblastního kola v ZŠ Petrov. Soutěžícím přejeme mnoho úspěchů.

Projekt Povolání aneb čím budu?

V rámci projektu proběhla dvě zajímavá setkání, kde svá povolání přiblížily paní Bc. Hana Gazdová a Mgr. Veronika Smaženková. Besedy představující různá povolání jsou výbornou ukázkou spolupráce mezi rodiči a školou. Paní Gazdová zapůsobila coby zubní laborantka a paní Smaženková předvedla práci muzikoterapeuta, což prakticky spojila se vztahy mezi žáky v jednotlivých třídách.

Zápis do 1.třídy

6. Březen 2019   |   Xixka

Školní ples – plakát a pozvánka

8. Únor 2019   |   Xixka

Projekt „Čím budu“

17. Leden 2019   |   Xixka

V předvánočním čase nás navštívil pan Pech v rámci projektu Čím budu. Hovořil o svém povolání řidiče autobusu. Žáci si udělali představu, co obnáší toto povolání. Dozvěděli se,  čemu se musí naučit, pokud se v životě vydají toto cestou. Děkujeme panu Pechovi.