Příspěvky v rubrice - Novinky

Upozornění pro zákonné zástupce dětí v mateřské škole

1. Duben 2020   |   Xixka

Přehled výše úplaty v době mimořádného opatření vydaného v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví zástupkyně statutárního orgánu mateřské školy výši úplaty:

a)   úplata při omezení provozu delším než 5 vyučovacích dní v měsíci březnu 2020 je stanovena ve výši 2/3 úplaty pro celodenní provoz na 133,- Kč
b)   úplata při přerušení provozu v délce jednoho měsíce se promíjí (předpoklad duben 2020)

Zápis do 1. ročníku

23. Březen 2020   |   Xixka

Základní škola a Mateřská škola oznamuje,
že v souvislosti s mimořádnými opatřeními se Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021  uskuteční dne  16. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Potřebné formuláře s podrobnými informacemi o průběhu zápisu naleznou zákonní zástupci předškoláků do 28. 3. 2020 ve svých poštovních schránkách.

Oznámení pro rodiče

19. Březen 2020   |   Xixka

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení je možné si vyzvednout po telefonické domluvě v kanceláři školy na tel.: 725 035 722 nebo 725 094 409.

Provoz MŠ

16. Březen 2020   |   Xixka

Od úterý 17. 3. 2020 bude Mateřská škola Radějov až do odvolání uzavřena.