Příspěvky v rubrice - Mateřská škola

Focení mateřské školy

1. Červen 2012   |   Xixka

Po fotce našich dvou tříd ZŠ, přinášíme fotku i z mateřinky.

Focení probíhalo i s panem učitelem Josephem Slavikem, který na naší škole celý měsíc pomáhá s výukou angličtiny a mluví s dětmi anglicky.

Poznáváme svou vesnici – 600 let Radějova

9. Květen 2012   |   Xixka

Poznáváme svou vesnici  – slavíme 600 let Radějova (10.4.-20.4.2012)

Pro hlubší poznání své vesnice ve které žijeme,  jsme do mateřské školy pozvali kronikářku obce p.Annu Krhovskou.Ta dětem poutavě vyprávěla o historii a také o tom, jak si hrály děti dříve a nyní. Porovnávali jsme  staré a nové hračky, oblečení a fotografie. Prohlédli jsme si znak obce a velkou mapu Radějova – letecký snímek. Z kroniky děti nejvíce zaujalo předčítání o nalezených pokladech, které se našly při stavebních úpravách domů.

Ve školce jsme také přivítali p.Annu Hlupíkovou – jedinou tetičku z Radějova, která ještě denně obléká kroj a p.Annu Lakosilovou. Děti seznámily  se svátečním radějovským krojem, s názvy jeho částí a pečlivě ustrojily do kroje malou „děvčicu“ a „šohaje“. Sladkou tečkou bylo společné ochutnávání tradičního slováckého svátečního jídla – „pupáků s mákem.“

Chválíme ochotu kuchařek za týden tradičních slováckých pokrmů pro celou školu (16.-20.4.) a za  pomoc rodičů při zapůjčení starých fotografií, kroje a hraček na praktické seznamování.

Z naplánovaných akcí nás ještě čekají vycházky na zajímavá místa v okolí vesnice. Teď si přejeme jen více jarního sluníčka a můžeme vyrazit.  A možná přijde i na hledání pokladu na  nedalekém Žerotíně, o kterém se píše v knize pověstí Město pod bílou věží od JiříhoPajera.

Návštěva Policie ČR, prevence – děti a drogy

3. Květen 2012   |   Xixka

Pro malé i ty větší děti z naší školy si pánové od Policie ČR připravili dne 2.5.2012 ukázky výcviku speciálních policejních psů, předvedli  vyhledávání nebezpečných psychotropních látek a poučili a upozornili děti na nebezpečí setkání se s drogou a jiných nástrah v běžném životě.

Nprap.Jan Matula a nprap. Jaroslav Prečan děti varovali před nebezpečím, které je může potkat v nepřítomnosti rodičů, vysvětlili jim jak se v dané situaci zachovat.

Žáci si mohli prohlédnout a vyzkoušet některé policejní pomůcky a svézt se v policejním vozidle. Práce se čtyřnohými kamarády se všem velmi líbila. Za odměnu jsme se s pejsky mohli projít a vyfotografovat. Podívejte se do naší Fotogalerie ZŠ!

Tímto děkujeme Policii ČR a už nyní se těšíme na další návštěvu!

Akce MŠ – jaro 2012

21. Duben 2012   |   Xixka

Ve 3.čtvrtletí školního roku 2011/2012, jsme  dětem některé tématické části zpestřili  o zajímavavé akce a činnosti, které byly náročné na přípravu a organizaci, ale dětem pomohly k lepšímu poznání rodné vesnice, tradic a zvyků.

T.Č. „Fašanku, fašanku…“(13.2.-17.2.)

se děti seznámily s lidovou tradicí masopustu –na Slovácku „ fašank“ –  o období  střídmosti, o době předvelikonočního půstu.

Ve školce se děti naučily typický tanec  Pod šable ( dřevěné meče vyrobil p.J.Novák), nová říkadla a písničky a s  chutí pomáhaly při přípravě tradičního cukroví „božích milostí“, které jsme nabízeli  k ochutnání  „radějovjanům“ při obchůzce.

Do veselé fašankové obchůzky v maskách po vesnici se nám podařilo zapojit rodiče (zúčastnilo se 13 rodičů v maskách), žáky ze ZŠ a celý učitelský sbor. Neodradila nás  ani pravá zimní chumelenice a při obchůzce nám pomáhaly zpívat maminky z pěveckého sboru Oskoruše.

Za přípravu fašankových masek pro děti a zvlášť ochotným rodičům za spoluúčast při obchůzce mnohokrát děkujeme.Poděkování  patří i maminkám, které zajistily fotografování a zaslaly informaci do týdeníku Slovácko.

Těší  nás, že naše MŠ zavedla v obci tuto novou tradici, která na moravské Slovácko určitě patří.

T.Č: „Jsem  nemocný“ (27.2.-2.3.) jsme dětem obohatili činnosti praktickou ukázkou při ošetřování drobných poranění . Maminka  p.M.Dvořáková (zdravotní sestra)– odborně předváděla ošetřování za aktivní pomoci „malých zdravotníků“ .

A jak správně ošetřovat dětské zoubky nám vysvětlila  další maminka zdravotnice  p.V.Gajdová.

Obě besedy byly pro děti velmi přínosné a názorně dětem pomohly  uvědomit si, jak je důležité  chránit  si své zdraví a jak předcházet onemocnění zubů

T.Č: „Když jaro zaťuká“ (26.3. – 6.4.)

S dětmi jsme oslavili příchod jara a svátek Velikonoc.Děti se seznámily s místními tradicemi a zvyky: pozorovali jsme stavění „bunkrů“ a přípravu kluků na „klepačku“. Naučily se tradiční koledy „na šlahačku“a při pobytu venku jsme se učili poznávat první jarní květiny.

Na tradiční velikonoční dílničce si v MŠ tvořily děti  i rodiče  -dekoraci  s papírovým kuřátkem na velikonoční stůl . A ve spolupráci s DDM ve Strážnici, p.Flašarová  seznámila  děti s keramickou hlínou  a s dětmi modelovala zápichy zvířátek do květináčů.

T.Č.:“ Poznáváme svou vesnici  – slavíme 600 let Radkova“(10.4.-20.4.)

Pro hlubší poznání své vesnice – s místem, ve kterém žijeme, jsme do mateřské školy pozvali kronikářku obce p.A.Krhovskou.Ta dětem poutavě vyprávěla o historii vesnice a také o tom, jak si hrály děti dříve a nyní. Porovnávali jsme  staré a nové hračky, oblečení a fotografie.Prohlédli jsme si znak obce a velkou mapu Radějova – letecký snímek. Z kroniky děti nejvíce zaujalo předčítání o nalezených pokladech, které se našly při stavebních úpravách domů.

Ve školce jsme také přivítali p.A.Hlupíkovou – jedinou tetičku z Radějova, která ještě denně obléká kroj a p.A.Lakosilovou. Děti seznámily  se svátečním radějovským krojem, s názvy jeho částí a pečlivě ustrojily do kroje malou „děvčicu“ a „šohaje“.Sladkou tečkou bylo společné ochutnávání tradičního slováckého svátečního jídla – „pupáků s mákem.“

Chválíme ochotu kuchařek za týden tradičních slováckých pokrmů pro celou školu (16.-20.4.) a za  pomoc rodičů při zapůjčení starých fotografií, kroje a hraček na praktické seznamování.

Z naplánovaných akcí nás ještě čekají vycházky na zajímavá místa v okolí vesnice. Teď si přejeme jen více jarního sluníčka a můžeme vyrazit.  A možná přijde i na hledání pokladu na Žerotíně, o kterém se píše v knize Město pod bílou věží od J.Pajera.