Příspěvky v rubrice - Mateřská škola

Akce MŠ – jaro 2012

21. Duben 2012   |   Xixka

Ve 3.čtvrtletí školního roku 2011/2012, jsme  dětem některé tématické části zpestřili  o zajímavavé akce a činnosti, které byly náročné na přípravu a organizaci, ale dětem pomohly k lepšímu poznání rodné vesnice, tradic a zvyků.

T.Č. „Fašanku, fašanku…“(13.2.-17.2.)

se děti seznámily s lidovou tradicí masopustu –na Slovácku „ fašank“ –  o období  střídmosti, o době předvelikonočního půstu.

Ve školce se děti naučily typický tanec  Pod šable ( dřevěné meče vyrobil p.J.Novák), nová říkadla a písničky a s  chutí pomáhaly při přípravě tradičního cukroví „božích milostí“, které jsme nabízeli  k ochutnání  „radějovjanům“ při obchůzce.

Do veselé fašankové obchůzky v maskách po vesnici se nám podařilo zapojit rodiče (zúčastnilo se 13 rodičů v maskách), žáky ze ZŠ a celý učitelský sbor. Neodradila nás  ani pravá zimní chumelenice a při obchůzce nám pomáhaly zpívat maminky z pěveckého sboru Oskoruše.

Za přípravu fašankových masek pro děti a zvlášť ochotným rodičům za spoluúčast při obchůzce mnohokrát děkujeme.Poděkování  patří i maminkám, které zajistily fotografování a zaslaly informaci do týdeníku Slovácko.

Těší  nás, že naše MŠ zavedla v obci tuto novou tradici, která na moravské Slovácko určitě patří.

T.Č: „Jsem  nemocný“ (27.2.-2.3.) jsme dětem obohatili činnosti praktickou ukázkou při ošetřování drobných poranění . Maminka  p.M.Dvořáková (zdravotní sestra)– odborně předváděla ošetřování za aktivní pomoci „malých zdravotníků“ .

A jak správně ošetřovat dětské zoubky nám vysvětlila  další maminka zdravotnice  p.V.Gajdová.

Obě besedy byly pro děti velmi přínosné a názorně dětem pomohly  uvědomit si, jak je důležité  chránit  si své zdraví a jak předcházet onemocnění zubů

T.Č: „Když jaro zaťuká“ (26.3. – 6.4.)

S dětmi jsme oslavili příchod jara a svátek Velikonoc.Děti se seznámily s místními tradicemi a zvyky: pozorovali jsme stavění „bunkrů“ a přípravu kluků na „klepačku“. Naučily se tradiční koledy „na šlahačku“a při pobytu venku jsme se učili poznávat první jarní květiny.

Na tradiční velikonoční dílničce si v MŠ tvořily děti  i rodiče  -dekoraci  s papírovým kuřátkem na velikonoční stůl . A ve spolupráci s DDM ve Strážnici, p.Flašarová  seznámila  děti s keramickou hlínou  a s dětmi modelovala zápichy zvířátek do květináčů.

T.Č.:“ Poznáváme svou vesnici  – slavíme 600 let Radkova“(10.4.-20.4.)

Pro hlubší poznání své vesnice – s místem, ve kterém žijeme, jsme do mateřské školy pozvali kronikářku obce p.A.Krhovskou.Ta dětem poutavě vyprávěla o historii vesnice a také o tom, jak si hrály děti dříve a nyní. Porovnávali jsme  staré a nové hračky, oblečení a fotografie.Prohlédli jsme si znak obce a velkou mapu Radějova – letecký snímek. Z kroniky děti nejvíce zaujalo předčítání o nalezených pokladech, které se našly při stavebních úpravách domů.

Ve školce jsme také přivítali p.A.Hlupíkovou – jedinou tetičku z Radějova, která ještě denně obléká kroj a p.A.Lakosilovou. Děti seznámily  se svátečním radějovským krojem, s názvy jeho částí a pečlivě ustrojily do kroje malou „děvčicu“ a „šohaje“.Sladkou tečkou bylo společné ochutnávání tradičního slováckého svátečního jídla – „pupáků s mákem.“

Chválíme ochotu kuchařek za týden tradičních slováckých pokrmů pro celou školu (16.-20.4.) a za  pomoc rodičů při zapůjčení starých fotografií, kroje a hraček na praktické seznamování.

Z naplánovaných akcí nás ještě čekají vycházky na zajímavá místa v okolí vesnice. Teď si přejeme jen více jarního sluníčka a můžeme vyrazit.  A možná přijde i na hledání pokladu na Žerotíně, o kterém se píše v knize Město pod bílou věží od J.Pajera.

Vydařené dětské účesy

18. Březen 2012   |   Xixka

Na kreativní workshop „Tvoření dětských účesů“ - 9.března 2012 odpoledne, si přišlo do mateřské školy vyzkoušet a vytvořit 11 děvčátek a 9 maminek. Účesy „do společnosti“ jako od princezny, vytvářela dětem kadeřnice paní Dana Gazdová a tzv. „pracovní“ – praktické účesy, které dětdm vydrží upravené celý den, bravurně předvedly maminky Jindřiška Nováková a Michaela Šimečková.

Příiemné česání zakončily malé modelky opravdovou módní přehlídkou a velký potlesk si zasloužily nejen modelky, ale i jejich maminky a paní kadeřnice.

Těšíme se na další zajímavé akce, které nám pomáháte pro děti i pro Vás připravit.

Fašank

18. Únor 2012   |   Xixka

Pod šable, pod šable
aj pod obušky,
my všecko bereme
aj plané hrušky.
Pod šable, pod šable,
můj milý pane,
dejte nám kus slanin
jako dvě dlaně.
Tady nám nedali,
tady nám dajú,
komára zabili,
slaniny majú.

V pátek 17. 2. 2012 proběhl první fašankový průvod v maskách. Oživení této tradiční akce mají na svědomí paní učitelky ze školky, které s dětmi pečlivě nacvičily masopustní tance a říkanky. Škola se k nim radostně přidala a do průvodu vyrazila i s několika rodiči ve skvělých maskách.

Tančili jsme, zpívali, rozdávali tradiční fašankové cukroví –Boží milosti. A protože z průvodu jsme se vraceli všichni nadšeni :-), doufám v založení této tradice do dalších let. Proto : chystejte si již teď masky na příští rok :-). Vzhůru na fašaňk!!

http://radejovfotky.rajce.idnes.cz/Radejov_fasank_v_materske_a_zakladni_skole_17._unora_2012_1.cast/

http://radejovfotky.rajce.idnes.cz/Radejov_fasank_v_materske_a_zakladni_skole_17._unora_2012_2._cast/

http://radejovfotky.rajce.idnes.cz/Radejov_fasank_v_materske_a_zakladni_skole_17._unora_2012_videosekvence/

Kreativní dílnička – MŠ

15. Únor 2012   |   Xixka

Vkládám pozvánku na akci naší mateřské školy :

DĚTSKÉ ÚČESY – Pro holčičky a maminky z mateřské školy.

KREATIVNÍ DÍLNIČKA