Příspěvky v rubrice - Mateřská škola

Organizace zápisu do MŠ

16. Duben 2020   |   Xixka

Zápis do MŠ z důvodu šíření nákazy COVID 19 bude probíhat bez účasti osob v pondělí 4. května 2020.
Na webových stránkách školy www.zsradejov.cz, v rubrice Mateřská škola, je k dispozici k vytištění:
1.       Žádost o přijetí dítěte do MŠ
2.       Čestné prohlášení k očkování dítěte
Řádně vyplněnou žádost, čestné prohlášení k očkování dítěte, kopii očkovacího průkazu dítěte a kopii rodného listu dítěte doloží zákonný zástupce dne 4. května 2020 do MŠ — do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy ZŠ a MŠ. Výše zmíněné dokumenty (bod 1., bod 2.) budou také k dispozici v budově MŠ.
Na základě řádně vyplněné žádosti a doložení všech dokladů, bude zákonnému zástupci na kontaktní e-mail uvedený na žádosti zasláno registrační číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení přijímání dětí pro školní rok 2020/2021 v souladu s kritérii pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021. Tato kritéria jsou k dispozici na webových stránkách školy.
Dne 1. června 2020 na webových stránkách školy (nejméně po dobu 15 dní) bude zveřejněno přijetí dítěte pod přiděleným registračním číslem.
Případné další informace na tel. 725 035 723.

Kritéria pro přijetí do MŠ 2020

žádost o přijetí

Čestné prohlášení k očkování dítěte

Upozornění pro zákonné zástupce dětí v mateřské škole

1. Duben 2020   |   Xixka

Přehled výše úplaty v době mimořádného opatření vydaného v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví zástupkyně statutárního orgánu mateřské školy výši úplaty:

a)   úplata při omezení provozu delším než 5 vyučovacích dní v měsíci březnu 2020 je stanovena ve výši 2/3 úplaty pro celodenní provoz na 133,- Kč
b)   úplata při přerušení provozu v délce jednoho měsíce se promíjí (předpoklad duben 2020)

Zápis do 1. ročníku

23. Březen 2020   |   Xixka

Základní škola a Mateřská škola oznamuje,
že v souvislosti s mimořádnými opatřeními se Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021  uskuteční dne  16. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Potřebné formuláře s podrobnými informacemi o průběhu zápisu naleznou zákonní zástupci předškoláků do 28. 3. 2020 ve svých poštovních schránkách.

Provoz MŠ

16. Březen 2020   |   Xixka

Od úterý 17. 3. 2020 bude Mateřská škola Radějov až do odvolání uzavřena.