Příspěvky v rubrice - Mateřská škola

Výuka angličtiny s rodilým mluvčím

2. Červen 2012   |   Xixka

V měsíci květnu a červnu se naše škola mohla pochlubit výukou angličtiny s rodilým mluvčím panem Josephem Slavíkem, který k nám zavítal až z daleké Austrálie. Žáci měli příležitost naslouchat a učit se anglickému jazyku ojedinělým způsobem. Pan Slavík zpestřoval nejen vyučovací hodiny angličtiny, ale navštěvoval i školní družinu, kde se žáci učili cizí jazyk přirozenou formou hry.

Mateřská škola nezůstala pozadu a také zapojila angličtinu do každodenních aktivit, ať už při hrách nebo vycházce. Děti s radostí vnímaly návštěvu z Austrálie a nasávaly cizí jazyk plnými doušky.

Velký dík patří panu učiteli za možnost naslouchat angličtině z úst zkušeného mluvčího a za trpělivost s našimi živými dětmi.

Focení mateřské školy

1. Červen 2012   |   Xixka

Po fotce našich dvou tříd ZŠ, přinášíme fotku i z mateřinky.

Focení probíhalo i s panem učitelem Josephem Slavikem, který na naší škole celý měsíc pomáhá s výukou angličtiny a mluví s dětmi anglicky.

Poznáváme svou vesnici – 600 let Radějova

9. Květen 2012   |   Xixka

Poznáváme svou vesnici  – slavíme 600 let Radějova (10.4.-20.4.2012)

Pro hlubší poznání své vesnice ve které žijeme,  jsme do mateřské školy pozvali kronikářku obce p.Annu Krhovskou.Ta dětem poutavě vyprávěla o historii a také o tom, jak si hrály děti dříve a nyní. Porovnávali jsme  staré a nové hračky, oblečení a fotografie. Prohlédli jsme si znak obce a velkou mapu Radějova – letecký snímek. Z kroniky děti nejvíce zaujalo předčítání o nalezených pokladech, které se našly při stavebních úpravách domů.

Ve školce jsme také přivítali p.Annu Hlupíkovou – jedinou tetičku z Radějova, která ještě denně obléká kroj a p.Annu Lakosilovou. Děti seznámily  se svátečním radějovským krojem, s názvy jeho částí a pečlivě ustrojily do kroje malou „děvčicu“ a „šohaje“. Sladkou tečkou bylo společné ochutnávání tradičního slováckého svátečního jídla – „pupáků s mákem.“

Chválíme ochotu kuchařek za týden tradičních slováckých pokrmů pro celou školu (16.-20.4.) a za  pomoc rodičů při zapůjčení starých fotografií, kroje a hraček na praktické seznamování.

Z naplánovaných akcí nás ještě čekají vycházky na zajímavá místa v okolí vesnice. Teď si přejeme jen více jarního sluníčka a můžeme vyrazit.  A možná přijde i na hledání pokladu na  nedalekém Žerotíně, o kterém se píše v knize pověstí Město pod bílou věží od JiříhoPajera.

Návštěva Policie ČR, prevence – děti a drogy

3. Květen 2012   |   Xixka

Pro malé i ty větší děti z naší školy si pánové od Policie ČR připravili dne 2.5.2012 ukázky výcviku speciálních policejních psů, předvedli  vyhledávání nebezpečných psychotropních látek a poučili a upozornili děti na nebezpečí setkání se s drogou a jiných nástrah v běžném životě.

Nprap.Jan Matula a nprap. Jaroslav Prečan děti varovali před nebezpečím, které je může potkat v nepřítomnosti rodičů, vysvětlili jim jak se v dané situaci zachovat.

Žáci si mohli prohlédnout a vyzkoušet některé policejní pomůcky a svézt se v policejním vozidle. Práce se čtyřnohými kamarády se všem velmi líbila. Za odměnu jsme se s pejsky mohli projít a vyfotografovat. Podívejte se do naší Fotogalerie ZŠ!

Tímto děkujeme Policii ČR a už nyní se těšíme na další návštěvu!