Příspěvky za rok 2018

Plavecké rozvrhy

21. Prosinec 2018   |   Xixka

rozvrh 18, 19 plavání

Plavecký rozvrh 2018_2019 min. výstupy

Školní okénko

18. Prosinec 2018   |   Xixka

Školní okénko

Na sklonku roku člověk bilancuje uplynulý rok. Hodnotí, zda se vydařil, případně, jak by se dal lépe prožít ten následující. Naše škola také nezahálela a během prvních čtyř měsíců školního roku 2018/2019 má za sebou mnoho práce.

Školní projekt Povolání aneb čím budu

Školním rokem 2018/2019 nás provází projekt Povolání aneb čím budu. Jedná se o aktivitu založenou na spolupráci školy a rodičů žáků. Každý měsíc navštíví jeden z rodičů školáky a přijatelnou formou představí své povolání. Cílem je seznámit žáky se současnou nabídkou povolání, řemesel a rozšířit jim tak obzory, co je třeba znát, aby mohl člověk vykonávat práci, která ho naplňuje a baví.

Podzim na dědině

V polovině září jsme se zúčastnili pořadu v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici.

Tentokrát se jednalo o program s názvem Podzim na dědině. Žákům byly přiblíženy podzimní práce na moravské vesnici na přelomu 19. a 20. století. Seznámili se s různými podzimními plodinami a jejich kuchyňskou úpravou, se způsoby sklizně, zpracováním lnu či konopí a mnohými dalšími typickými činnostmi i pracemi v podzimním období.

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

Jan Opatřil je mladým autorem knih pro děti, ilustrátor a rybář, který dosud vydal sedm knih. Píše, čte v knihovnách či základních školách. Naše žáky seznámil s knihami kapříka Metlíka i se svou prací spisovatele. S žáky komunikoval interaktivně a zábavně.

Dopravní výchova

Koncem září se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili výuky dopravní výchovy na DDM Veselí nad Moravou. Nejprve se v učebně dopravní výchovy seznámili s teorií a následně své znalosti zúročili na modelu silnice, přechodu pro chodce nebo železničním přejezdu. Ve druhém pololetí proběhne výuka ve všech ročnících. Žáci 4. ročníku složí testy a mohou tak získat průkaz Mladého cyklisty.

Výstava ovoce, zeleniny a květin

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Radějov pořádala koncem září v prostorách školy výstavu ovoce, zeleniny a květin. Děti soutěžily s vyrobenými podzimníčky a dýňovými strašáky. Děkujeme ČSZ ZO Radějov.

Beseda s CHKO Veselí nad Moravou

Spolupráce se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty byla letos zahájena programem pro mladší žáky s názvem Co nepatří do popelnice? se zaměřením na třídění odpadu. Starší žáci absolvovali téma Život ve vodě a u vody, které bylo zaměřeno na povídání o vodním světě našich rybníků, řek a potoků. Nahlédli do říše ryb, obojživelníků i malých vodních živočichů.

Sběr starého papíru a hliníku

Třídění odpadů a jejich následná recyklace je již neodmyslitelnou součástí našich životů. Děti z Radějova jsou vedeny k ochraně životního prostředí ve výuce, prostřednictvím naučných besed a v neposlední řadě soutěží ve sběru starého papíru a hliníku. Letošní vítěz ve sběru papíru je Michal Mlýnek a ve sběru hliníku Zuzana Gazdová. Gratulujeme.

Slovácké divadlo

V polovině listopadu vyrazila základní škola včetně mateřské školy do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na představení Anička a bylinkové kouzlo. Pohádka plná kouzel a písniček zavedla děti do divadelního prostředí, jehož nedílnou součástí jsou společenské šaty i vybrané chování.

Program Buďme kamarádi

Prožitkový program Buďme kamarádi se uskutečnil poslední listopadový den. Žáci se prostřednictvím hry seznámili s životem kamarádů s postižením. Vyzkoušeli si jízdu na vozíčku, malovat nohama, jít poslepu nebo vést nevidomého. Naučili se také krátkou větu ve znakovém jazyce. Seznámili se s řadou pomůcek, které kamarádi s postižením potřebují např.

Pichtův stroj, hladinku, reliéfní omalovánky apod. Program byl současně vhodný jako prevence šikany.

Beseda s paní knihovnicí

Paní knihovnice Helena Matoušková uspořádala besedu pro žáky naší školy s adventní tematikou. Připomněla původ Vánoc, tradice a přiměla žáky k zamyšlením se nad smyslem tohoto nejkrásnějšího zvyku v roce. Děkujeme za příjemné setkání.

Adventní dílničky

Již tradiční adventní dílničky uspořádané paní Lenkou Suchánkovou a paní Gabrielou Winklerovou měly opět vysokou účast. Před první adventní nedělí měli návštěvníci možnost vyrobit si výzdobu k nadcházejícím vánočním svátkům. Děkujeme za organizaci dílničky.

Mikulášská besídka

Dne 5. prosince si žáci základní školy i děti mateřské školy užili Mikulášskou besídku. Žáci nejprve plnili tematické úkoly a hráli hry. Následně přišel Mikuláš s doprovodem čerta  a anděla. Mikuláš předčítal z Knihy hříchů drobné prohřešky dětí, které slibovaly nápravu. Za přednesené básničky či zazpívané písničky dostaly sladkou nadílku.

Vánoční tvoření

Možnost vyrobit si vlastní dáreček mohli využít návštěvníci Vánočního tvoření 12. prosince. Letošní dílničky byly velmi pestré na nabídku různorodých výrobků. Novinkou se stala soutěž dětí O nejkrásnější vánoční dekoraci, v níž zvítězila Erika Režňáková, druhé místo obsadil Martin Smaženka a třetí Nikola Kosinová. Gratulujeme.

Děkujeme zřizovateli Obce Radějov za celoroční podporu a úzkou spolupráci, SRPŠ při ZŠ a MŠ Radějov za spolupráci a finanční příspěvky dětem z mateřské školy a žákům základní školy, Školské radě, Mgr. Jacku Nowakowskému, vedoucím zájmových útvarů, členům místních spolků, rodičům a příznivcům školy.

Krásné prožití svátků vánočních, nový rok 2019 naplněný klidem, zdravím, spokojeností a porozuměním Vám přeje za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Radějov Mgr. Petra Jamná.

Co nás čeká v měsíci lednu

14. Prosinec 2018   |   Xixka

* Vánoční prázdniny — 22. 12. 2018—2. 1. 2019
* Ředitelské volno — 3. 1.—4. 1. 2019
* Projekt Čím budu? — 8. 1. 2019
* Plavecký výcvik ve Bzenci — 11. 1., 18. 1., 25. 1. 2019
* Pedagogická porada — 21. 1. 2019
* Olympijský diplom — 31. 1. 2019
* Vysvědčení — 31. 1. 2019

Vánoční tvoření – pozvánka

30. Listopad 2018   |   Xixka