Příspěvky za rok 2017

Příspěvek do Zpravodaje

22. Prosinec 2017   |   Xixka

Projekt Otevřené vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Radějov je realizátorem projektu s názvem Otevřené vzdělávání, reg. č. CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001133. V rámci Výzvy č. 02_16_022 získala škola prostředky na realizaci zájmové činnosti s názvem Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Cílem aktivity je rozvoj matematické gramotnosti, logického i strategického myšlení. Z prostředků, které škola získala, byly zakoupeny deskové hry, s nimiž se žáci postupně seznamují, zdokonalují a rozvíjí své schopnosti. Dalším zájmovou činností je Čtenářský klub, ve kterém se rozvíjí čtenářská gramotnost, a upevňují klíčové kompetence. Klub Doučování je určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Získané znalosti, dovednosti a kompetence se promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Kluby probíhají v období deseti po sobě jdoucích měsících, na 32 schůzkách v délce trvání 90 a 60 minut.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků základní školy se stala další aktivitou projektu. Cílem bylo poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskuzi. Rodiče se setkali s Mgr. Reginou Těthalovou, dětskou psycholožkou a Mgr. Milenou Mikulkovou, speciální pedagožkou.

Zahrádkáři

Koncem měsíce září zdobily základní školu voňavé květiny, rozličné druhy ovoce a zeleniny. Pod taktovkou Českého svazu zahrádkářů ZO Radějov se konala v prostorách školy výstava květin, ovoce a zeleniny. Děti se zapojily výrobou podzimníčků a dýňových strašáků, za což byly odměněny. Děkujeme ČSZ ZO Radějov za sponzorský dar věnovaný škole.

Dopravní výchova

V říjnu se všichni žáci teoreticky i  prakticky vzdělávali v dopravní výchově na simulovaném dopravním hřišti se školiteli Automotoklubu Mladost Hodonín.

CHKO

Se vzdělávacím střediskem CHKO Bílé Karpaty proběhly začátkem října dva výukové programy. Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili programu O včeličkách, jenž byl zaměřen na život a význam včel. Žáci 3.—5. ročníku absolvovali program, který nesl název Půda žije! Žáci zkoumali půdu, jako nenahraditelný přírodní zdroj, a domov mnoha živočichů, rostlin i hub.

Sběr papíru

Sychravé počasí provázelo podzimní prázdniny, přesto neodradilo žáky, kteří se chtěli zapojit do soutěže o nejvíce kilogramů odevzdaného papíru. První místo ve sběru starého papíru obhájil Michal Mlýnek, se 155 kilogramy papíru. Gratulujeme.

Beseda se spisovatelem

Setkání se spisovatelem Janem Svitákem, autorem knih pro děti, se uskutečnilo poslední listopadový den. Žáci se dozvěděli, co předchází vzniku knihy a jaké předpoklady musí mít člověk, pokud se chce stát spisovatelem. Proběhlo i autorské čtení z knihy Luciferovo kopyto.

Vánoční dílnička

Ve čtvrtek 30. listopadu se příroda postarala o vánoční atmosféru, když zem pokryla sněhovou nadílkou. K tomu se školou linula vůně punče i jiných laskomin. Příchozí návštěvníci měli možnost vyrobit si dárky, přáníčka a nasát vánoční náladu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci vánočně laděného odpoledne.

Adventní dílnička

Výrobě adventních věnců ve spolupráci s naší školou se již několik let věnují paní Lenka Suchánková a Gabriela Winklerová. Děkujeme za výbornou organizaci.

Mikulášská besídka

Mikuláš a jeho doprovod navštívil mateřskou i základní školu 5. prosince. Tento den si malé děti uvědomují své drobné prohřešky, zpytují svědomí a slibují nápravu. Jak dětem pravil Mikuláš: „Za rok uvidíme, zda jste se polepšily.“  Školou se ozývaly hudební nástroje, zpěv, básničky a za to dětem náležela odměna.

Etiketa do škol — stolování

Slušného chování není nikdy dost, proto jsme navázali na projekt Etiketa a školní řád. Tentokrát na téma stolování.  Výchovný projekt se uskuteční 15. prosince.

Děkujeme zřizovateli Obce Radějov za celoroční podporu a úzkou spolupráci, SRPŠ při ZŠ a MŠ Radějov za spolupráci a finanční příspěvky dětem MŠ i žákům ZŠ na plavecký výcvik, besedu se spisovatelem, vánoční dílničky a projekt Etiketa. Děkujeme panu Podmajerskému, který se každoročně stará o zajištění vánočních stromků v prostorách školy, o. Jacku Nowakowskému, vedoucím zájmových útvarů, členům místních spolků, rodičům a příznivcům školy.

Krásné prožití vánočních svátků, nový rok 2018 naplněný klidem, zdravím, spokojeností a porozuměním Vám přeje za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Radějov Mgr. Petra Jamná.

Co nás čeká v měsíci lednu

22. Prosinec 2017   |   Xixka

· Vánoční prázdniny — 23. 12. 2017— 2. 1. 2018, vyučování začne 3. 1. 2018
· Schůzka SRPŠ — pondělí 8. 1. 2018 v 16 hodin
· Školní ples — sobota 20. 1. 2018
· Pololetní pedagogická porada — pondělí 22. 1. 2018
· Vysvědčení — středa 31. 1. 2018

Co nás čeká v měsíci prosinci

27. Listopad 2017   |   Xixka

· Adventní věnce — pátek 1. 12. 2017
· Mikulášská besídka — úterý 5. 12. 2017
· Vánoční koledování — čtvrtek 21. 12. 2017
· Vánoční besídka — pátek 22. 12. 2017
· Vánoční prázdniny — 23. 12. 2017— 2. 1. 2018, vyučování začne 3. 1. 2018

Vánoční tvoření – pozvánka

22. Listopad 2017   |   Xixka