Příspěvky za rok 2013

Vycházka ke krmelci – 17.10.2013

17. Říjen 2013   |   Xixka

Za tuhé a dlouhé zimy, když je zem zmrzlá a pokryta sněhovou peřinou, zvěř strádá.  A jak mohou zvířátkům  pomoci  i děti, nám cestou ke krmelci poradili radějovští myslivci pan Petr Možnar a  pan Petr Novák.

Vybaveni sáčky a baťůžky naplněné  těmi  správnými „ dobrotami“, např. kaštany, jablky, brambory, suchým  chlebem, ovesnými vločkami, mrkví, řepou ad.,jsme společně vyrazili na cyklostezku ke Tvarožné Lhotě. Při krátkém odpočinku „u obrázku“ děti se zájmem poslouchaly vyprávění myslivců o zvěři, která žije v okolí Radějova. Už také ví, jaký je rozdíl mezi jelenem a daňkem a proč musí myslivci některá nemocná a přemnožená zvířata střílet. Nezapomněli jsme na společné fotografování a vyšli jsme hledat krmelec.  Našli jsme jej dobře ukrytý  mezi stromy a keři, aby zvěř nikdo nerušil. Vysypali jsme „krmení“ a začalo oblíbené pozorování srnek dalekohledem. Na zpáteční cestě jsme se opět zastavili „u obrázku“ a dokončili fotografování s poslušným loveckým psem Benem pana Možnara. Do školky jsme přišli trochu zabláceni, trochu unaveni, ale hlavně spokojeni, že jsme pomohli zvířátkům přečkat zimu.

Děkujeme myslivcům za doprovod dětí ke krmelci, za poučný výklad o zvířátkách a rodičům, za ochotu při přípravě potravy pro zvěř.

Návštěva v knihovně

15. Říjen 2013   |   Xixka

Děkujeme naší knihovnici paní Haně Matouškové za pozvání do místní knihovny.
Dne 15. října dopoledne si děti prohlédly malé, ale útulné prostory knihovny, uložení knih v policích a pak se posadily do křesel a zaujatě poslouchaly paní knihovnici při předčítání a recitovaní pohádek o zvířátkách. Poté si prohlížely spoustu připravených knih pro děti.
Paní Matoušková dětem vysvětlila, jak se o vypůjčenou knihu starat a nabídla dětem možnost návštěvy v knihovně s rodiči a půjčit si tak knihu, i když ještě neumí číst. Je důležité, aby rodiče dětem denně předčítali, protože poslech kvalitních textů a správný přednes, pomáhá ke správnému vývoji řeči.
Za milé přijetí a povídání, děti nakreslí a předají do knihovny obrázky z pohádek.

Projekt Knihomol

8. Říjen 2013   |   Xixka

V rámci Čtenářského kroužku se žáci 3. a 4. tříd účastní Projektu Knihomol. Pod vedením paní knihovnice Heleny Matouškové se do projektu zapojí tito žáci: K.Mlýnková, K.Angerová, B.Nováková, A.Janotová, Ž.Janotová, V.Lachmanová, L.Gazdová, M.Staňková, K.Štipská, a  M.Zálešák. Průběh projektu je možné sledovat na http://www.radejov.cz/knihovna/index.php?nid=8487&lid=cs&oid=3459562

Sponzorské dary

6. Říjen 2013   |   Xixka

O víkendu 21. a 22.9.2013 se uskutečnila v prostorách Sportovně společenského centra Výstava ovoce, zeleniny a květin, kterou uspořádala místní organizace ČZS ZO Radějov. Do příprav výstavy se zapojili také někteří rodiče a přátelé školy, za což jim patří velký dík. Výtěžek z výstavy ve výši 3.924,- Kč bude v plné výši věnován Obci Radějov na obnovu dětského hřiště v Radějově.
V tomto okamžiku probíhají závěrečná jednání s dodavatelem herních prvků. Protože ještě stále schází část financí na úhradu nákladů za montáž, prosíme tímto členy SRPŠ a nejen je, kteří by mohli přispět sponzorským darem či sponzory doporučit, aby se obrátili na pana starostu. Děkujeme.