Příspěvky za rok 2013

Co nás čeká v měsíci listopadu

6. Listopad 2013   |   Xixka

* Sběr starého papíru – úterý12. 11. a středa 13. 11. 2013
* Individuální třídní schůzky – čtvrtek 21. 11. 2013, od 15:00 do 17:00 hodin
* Vánoční dílnička – čtvrtek 28. 11. 2013, od 15:00 do 17:30 hodin
* Žákovský projekt Naši sousedé – pokračování v projektu ve 3. a 4. ročníku
* Projekt Pomáháme opuštěným zvířatům – cílem projektu je vést žáky k uvědomělému vztahu a zodpovědnosti k přírodě. Konkrétní pomoc bude směřována útulku pro kočky a psy materiální formou – krmivo nebo jakékoliv chovatelské potřeby – stelivo, škrábátka, pelíšky, deky, vodítka, hračky pro koťata a štěňata ap., vítán bude zdravotnický a desinfekční materiál.

Exkurze do Kovosteelu ve Starém Městě, 25. 10. 2013

27. Říjen 2013   |   Xixka

Žáci z 1. – 4. ročníku, děti z MŠ a paní učitelky strávily nevšední páteční dopoledne na Exkurzi v Kovosteelu ve Starém Městě, s výukovým programem„ Poklady z naší popelnice“. Program probíhal v učebně Kongresového centra společnosti REC GROUP s.r.o. Cílem bylo pochopi

t smysl třídění odpadu. Děti si zopakovaly, jaké máme základní druhy odpadu, zjistily jak s nimi správně naložit, uvědomily si smysl recyklace a hlavně si zopakovaly význam barevných popelnic.

Následně nás čekala projížďka silničním vláčkem Steelinka po areálu firmy Kovosteel Recycling, která se specializuje na výkup a sběr kovového odpadu, barevných kovů, nebezpečných odpadů aj. Prohlédli jsme si KOVOZOO, jedinou zoologickou zahradu z kovového šrotu v Evropě s více než 50 kovovými zvířaty, navštívili jsme rozhlednu majáku ŠROTÍK a loď Naději, kde jsme vytvořili společné foto.

Exkurze se nám všem moc líbila. Děkujeme sdružení SRPŠ za příspěvek na autobus. Všichni jsme se nejen pobavili- malí i ti velcí- ale hlavně jsme se u toho zároveň vzdělávali v oblasti ekologie.

Výlet do recyklačního a ekologického centra ve Starém Městě – 25.10.2013

25. Říjen 2013   |   Xixka
  • Po přivítání v areále společnosti REC Group s.r.o., která sídlí v bývalém cukrovaru ve Starém Městě, jsme se rozdělili na dvě skupiny.Pro děti z mateřské školy byla připravena v novém  Kongresovém centru pohádka O krtečkovi. Po krátkém odpočinku a malé svačince jsme se přesunuli do další zajímavé učebny s obrovskými barevnými polštáři. Zde se děti nejprve pořádně vydováděly a poté se zaposlouchaly do pohádky „Jak rosnička zachránila louku“ a s chutí potom pomáhaly žabičce s tříděním základních druhů odpadu do připravených barevných košů. Program byl zakončen výukovým programem z pořadu Kostičky o třídění odpadů.
  • Před budovou už na děti čekal vyhlídkový silniční vláček Steelinka a společně se školáky jsme se vydali na projížďku po areálu firmy Kovosteel. Cestou jsme sledovali pečlivě roztříděné hromady různého kovového odpadu, staré ledničky, vysavače, autovraky a další  skládky ostatních odpadů.
  • Po cestě vláčkem jsme všichni přešli do Ekolandu – do zábavného ekologického centra. Školáci si šli prohlédnout maják Šrotík vysoký 27 metrů a loď Naději ve skutečné velikosti dlouhou 20 metrů, s obrovským kormidlem, stěžni a plachtami a děti ze školky se mezitím procházely v zoologické zahradě KOVOZOO, kde všechna zvířata byla vyrobena z kovového odpadu. Děti obdivovaly nosorožce, želvu, tučňáky a mnohé další, všechna v životní velikosti a precizně propracovaná.
  • Také pro děti z mateřské školy patřil závěr výletu k obhlídce majáku a lodi.
  • S nezapomenutelnými zážitky z Ekolandu a obohaceni o  informace a ukázky při třídění odpadů, jsme se vraceli zpět do školy.

Týden pohádek

24. Říjen 2013   |   Xixka

V projektovém týdnu pohádek, jsme si opakovali známé pohádky, zaměřili jsme se na jejich vyprávění, dramatizaci a výtvarné zpracování.