Příspěvky za rok 2012

Co nás čeká v měsíci září

3. Září 2012   |   Xixka

Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 se uskuteční v pondělí 3. září 2012 v budově Základní školy a Mateřské školy Radějov za přítomnosti pana starosty Mgr. Martina Hájka.

Mateřská škola zahájí provoz také v pondělí 3. září 2012 v 7 hodin.

V měsíci září odstartujeme celoroční projekt „Příprava na život aneb čím budu“ založený na spolupráci rodičů a školy.

V úterý 11. září 2012 v 16 hodin proběhne schůzka SRPŠ ve školní jídelně. Na programu budou organizační záležitosti týkající se školního roku 2012/2013 a volba členů SRPŠ.

Vzdělávací středisko CHKO Bílé Karpaty Veselí nad Moravou pro nás již tradičně připravilo výukový program s ekologickou tematikou.

Dopravní hřiště pořádané Automotoklubem Mladost Hodonín představuje teoretickou i praktickou výuku dopravní výchovy pro žáky třetího a čtvrtého ročníku, jíž se žáci v září zúčastní.

Několikadenní projekt „Putování Radějovem“ věnovaný oslavám 600. výročí obce Radějov je připraven pro žáky základní školy ve dnech 24. 9. – 27. 9. 2012.

Celoroční projekt „Příprava na život aneb čím budu“

1. Září 2012   |   Xixka

I když si to neuvědomujeme, každé povolání je zajímavé, zvláště pro děti, které ještě nemají takové představy a zkušenosti.

Pro přiblížení různorodých povolání zahajujeme v letošním školním roce 2012/2013 projekt týkající se prezentace rodičů o svém povolání: „Příprava na život aneb čím budu“.

Oslovujeme tímto vás, rodiče i prarodiče, kteří budete mít čas a chuť seznámit děti, co obnáší vaše práce. Formu prezentace ponecháme na vašem rozhodnutí – může se jednat o besedu, přednášku, ukázku činnosti, lze přinést i nářadí, pomůcky, výrobky …

Projekt bude probíhat v rámci dopolední výuky v rozsahu 1 – 2 vyučovacích hodin, 2 prezentace v měsíci. K tomuto účelu bude u školní družiny zřízena nástěnka k zapisování volných termínů. Bližší informace podá ředitelka školy.

Zahájení školního roku 2012-2013

30. Srpen 2012   |   Xixka

Slavnostní zahájení nového školního roku pro žáky ZŠ se uskuteční v pondělí 3. 9. 2012 v 9:00 hodin ve škole.

Mateřská škola zahájí školní rok v pondělí 3. 9. 2012 od 7.00 hodin.

Přidělení registračního čísla

29. Srpen 2012   |   Xixka

registrační čísla – rodiče