Příspěvky za rok 2012

Celoroční projekt „Příprava na život, aneb čím budu“- paní Hana Stuchlíková- „učitelka MŠ“

25. Říjen 2012   |   Xixka

Paní Hanka Stuchlíková byla první, která si pro naše děti připravila dne 23.10.2012 zajímavou besedu o svém povolání.

Dětem povyprávěla o svém povolání-poslání paní učitelky mateřské školy vše- od okamžiku svého rozhodnutí vykonávat tuto práci, přes výběr škol, které musela absolvovat až po výběr pracoviště, ve kterém působí dnes. Přiblížila dětem, jak vypadá běžný den učitelky MŠ a její další pracovní náplň, která je opravdu pestrá (zapisuje docházku, doplňuje nové záznamy do dokumentace dětí, sleduje pohyb dětí ve třídě a jejich bezpečnost, věnuje se dětem při činnostech u stolečků, řeší dotazy, konflikty, pomáhá a vede děti ke správnému a logickému řešení zadaného úkolu, pomáhá se stolováním, organizuje vzdělávací činnosti- čtení a poslech, práce s texty, zpívání, využití hudebních nástrojů, rytmické hry, nové písničky, básničky, pohybové hry, …kontroluje správné návyky při práci a používání materiálů, držení nůžek, tužky, sleduje grafomotoriku rukou, průpravné zdravotní cviky, vhodné oblékání při odchodu na zahradu, hygiena, převlékání do pyžámek a vymýšlení programu na další den, týden, …pro mnohé paní učitelky pracovní den odchodem ze školky nekončí, některé činnosti dokončují ještě doma, účastní se akcí v rámci dalšího vzdělávání, vyrábějí výzdobu školky, pečují o knihovny, promýšlí další akce školky…a mnohem a mnohem více, co má paní učitelka na práci a starost).

Tímto ještě jednou děkujeme paní učitelce Stuchlíkové za besedu! Již nyní se děti těší na další rodiče, kteří jim přiblíží své zajímavé povolání, nebo řemeslo!

Beseda s knihovnicí

23. Říjen 2012   |   Xixka

V pátek dne 19.10.2012 zavítala mezi nás  paní Matoušková, která je novou knihovnicí místní knihovny. Připravila si povídání o knížkách, spojené s předčítáním dětmi vybrané knihy „Kuky se vrací“. Nad knihami čas velmi rychle utekl, takže nezbývá než si přát, aby si co nejvíce dětí našlo chvíli na čtení a objevilo kouzlo knih třeba právě ve Čtenářském kroužku, který paní knihovnice povede.

Petice proti rušení praktických škol

14. Říjen 2012   |   Xixka

Vážení rodiče, prarodiče, návštěvníci webových stránek školy,

k prioritám ministerstva školství patří zrušení základních škol praktických, které navštěvují děti s lehkým mentálním postižením a děti, které na základní škole opakovaně selhávají. MŠMT, Úřad vlády ČR a Agentura pro sociální začleňování se domnívají, že na tento typ škol dochází příliš vysoké procento romských dětí. Jejich zařazením (inkluzí) do běžných tříd základních škol chtějí MŠMT, Úřad vlády ČR a Agentura zvýšit uplatnitelnost Romů na trhu práce.

Bez dostatečného finančního a personálního zajištění bude zařazením žáků z praktických škol do běžných tříd základních škol ohroženo vzdělávání všech dětí. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou dnes ve školách praktických, nebudou mít dostatečnou odbornou péči. Tyto děti se mohou uzavřít do sebe a prožívat opakovaný neúspěch, nebo naopak mohou být agresivní a rozvracet vyučovací hodiny. Tím je ohroženo i vzdělávání ostatních dětí ve třídě. Bohužel, názor odborné ani rodičovské veřejnosti ministerstvo neakceptuje. O rušení základních škol praktických rozhodují lidé, kteří nemají žádnou odbornou praxi.

Pokud s našimi názory souhlasíte, podepište prosím petici do 30. 10. 2012 na tomto webovém odkazu: http://www.petice24.com/petice_proti_rueni_praktickych_kol.

Děkujeme Vám za pomoc a podporu.

Putování Radějovem – básničky dětí

8. Říjen 2012   |   Xixka

Přečtěte si básničky, které složili žáci 3. a 4. ročníku jako vzpomínku na náš týdenní projekt Putování Radějovem.

Básně o Radějovu