Příspěvky za rok 2012

Rodiče vítáni – prosinec 2012

23. Prosinec 2012   |   Xixka

Vážení a milí fanoušci „Rodiče vítáni“,

zasíláme vám prosincový zpravodaj, který přináší­ aktuální­ a zají­mavé informace z oblasti spolupráce rodičů a škol.V poslední­m letošním zpravodaji značky Rodiče vítáni se dočtete:
  • O změně ve vedení značky Rodiče vítáni.
  • Jak dopadlo hodnocení­ prvního kola programu Extra tří­da
  • Vánoce jsou skvělou pří­ležitostí­, kdy navázat spolupráci s rodiči.
  • Co mžůe rodiče zají­mat při výběru školy.
  • Aktuální  téma z diskuzního fóra na našem webu

Děkujeme za dosavadní­ spolupráci a ví­táme všechny vaše připomí­nky a nápady. Přejeme klidné prožití­ vánočních svátků a šťastný Nový rok 2013!

rodice_vitani_zpravodaj_prosinec_2012

Zpravodajství z mateřské školy

16. Prosinec 2012   |   Xixka

Na školní rok 2012/2013 je v mateřské škole zapsáno 28 dětí, z toho je 11 dětí  předškolního věku. Nově přijatých dětí je 8.

Od začátku školního roku se v mateřské škole uskutečnilo mnoho zajímavých akcí:
-        Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty si pro děti připravilo výukový program Ptačí říše. Děti se blíže seznámily s životem ptáků a pozorovaly živého holuba, kterého nakonec vypustily před školou zpět k domovu. A v prosinci jsme se opět setkali při programu Kapr a jeho kamarádi, aby děti  poznaly svět pod vodní hladinou.
-        Děti přispěly svými výtvarnými pracemi na zdařilou výstavu  místních zahrádkářů, měly možnost vyzkoušet si netradiční výtvarné techniky a poznaly, že ovoce a zelenina je důležitá pro naše zdraví.
-        Vydařilo se tradiční pouštění draků na kopci u obrázku ke Tvarožné Lhotě. Velká účast dětí,rodičů i  ten správný vítr přispěl k pěknému zážitku.
-        V průběhu podzimních měsíců děti pozorovaly změny v přírodě, s pomocí skřítka Podzimníčka poznávaly zajímavé rostliny a keře, které rostou v našem okolí a učily se tvořit domečky pro skřítka z přírodnin. Naučily se spolupracovat na společné práci při lepení maxi šneka z kousků tapet na výzdobu jídelny.
-        Děti se učily poznat a pojmenovat hlavní části těla a vědět, že se naše tělo mění v průběhu růstu. Nejvíce děti zaujalo doplňovat kresbou svůj portrét a cvičení podle písniček.
-        Další poznatky děti získaly při seznamování s rodinou a  jejími  členy. Povedlo se nám zahrát pěknou pohádku O třech prasátkách,vytvořit si domeček pro panenky.
-        V měsíci listopadu se děti  učily o zvířátkách, která žijí v okolí Radějova, čím se živí a jak se o ně staráme v zimě. Společná vycházka  s myslivcem p.Petrem  Možnarem  ke krmelci s dobrotami pro zvířátka, byla pro děti zajímavá i proto, že  celou cestu mohly doprovázet loveckého psa Bena.
-        V tyto dny žijí děti ve školce těšením se na Vánoce.Jsou to  nejkrásnější svátky v roce,ale pro děti i pro nás je to  také spousta práce . Zdobíme vánoční stromeček,čteme si biblický příběh o narození ježíška,vyrábíme dárečky, přáníčka,krášlíme  prostory školky , chodby a jídelny,zpíváme si koledy, poznáváme tradiční vánoční zvyky a vedeme děti ke vzájemné úctě při předávání vánočních přáníček při koledování po Radějově.
-        A nesmíme zapomenout na  sladkou  nadílku pro děti  od sv.Mikuláše  a jeho družiny,na hry v kostýmech andělů a čertů, na vyprávění o adventu a o přicházející zimě, na spoustu her a říkadel.
-        Fotografie z většiny akcí si můžete prohlédnout na stránkách školy na www.zsradejov.cz ve fotogalerii  MŠ.
Krásné Vánoce a bohatého Ježíška všem v Radějově  přejí děti a učitelky z mateřské školy.

Radujme se, veselme se … skanzen Strážnice

6. Prosinec 2012   |   Xixka

Čerty, Mikuláše, anděla, tajemné Lucky, ty všechny jsme  potkali ve strážnického skanzenu, kde jsme se ve čtvrtek 6.12.2012 zúčastnili  předvánočního programu s názvem Radujme se, veselme se. Tato tradiční akce, připomínající advent a Vánoce našich předků, otevírá také chaloupky, v nichž se probudil život z počátku minulého století. Své umění zde předváděli řemeslníci, stařenky deroucí peří a ženy pečící vánoční cukroví. Děti měli možnost si některá řemesla vyzkoušet na vlastní kůži a zakoupit drobné dárky.

Pozvánka na Vánoční tvoření

3. Prosinec 2012   |   Xixka

Pro zastavení ve shonu předvánočních dní, naplněném tvořením a setkání, přijďte 13.prosince 2012 na tradiční akci naší školy. Letos nese název Vánoční tvoření. Více se dozvíte z plakátu. Těšíme se na Vás!

plakát